Jord & Jordliv

Kursens innehåll

Jord består av mineraler, organiskt material och mikroliv. Vi går först igenom olika storlekar på mineralkorn och de fördelar och nackdelar dessa storlekar för med sig. Sedan fördjupar vi oss i hur organiskt material samverkar med mikrolivet i jorden för att ge oss bästa tänkbara odlingsförhållanden.

Sedan drygt 30 år tillbaka har forskningen kring hur mikrolivet i jorden fungerar gett omtumlande resultat. Om alla som hanterar jord på något sätt, skogsbruk, jordbruk, trädgårdsodling med mera, över en natt lärde sig hur de kan låta detta mikroliv arbeta ostört, skulle vi till och med kunna få bukt med den koldioxid i atmosfären som driver på klimatkrisen. Kolet skulle bindas framför allt i markens svamphyfer. Ett gott samarbete med mikrolivet ger dig dessutom också rikligare, näringsrikare och friskare grödor! Bättre kan det knappast vara!

Du får lära dig ett par enkla jord och jordlivsanalyser, lär känna bakterier, svamphyfer, protozoer, nematoder och mikroartropoder och deras respektive uppgift i jorden. Vi tar oss också en titt på dem i mikroskop.

Den viktiga successionen från bar mark till uppvuxen barrskog är central för att förstå vad du kan odla var och varför. Allt handlar om att hitta rätt balans mellan bakterier och svamphyfer, för respektive gröda.

Med denna baskunskap kring hur jord är uppbyggd och betydelsen av mikrolivet i jorden, går vi sedan igenom hur du bäst kan gynna dessa dina minsta medarbetare på bästa sätt, för olika ändamål.

Mikrolivet i jorden kan rädda livet på jorden!

Så här går det till

Föreläsningar: Kursens teoretiska innehåll tar du del av genom ett par föreläsningar. Ta med anteckningsmaterial du kan ha i knät, antingen du använder penna och papper eller föredrar en laptop eller en platta. Vi sitter i vårt stora kök och där vi har en rejäl projektorduk, men bara stolar utan bord för åhörarna. Bara skrivunderlägg att ha i knät.

Övningar utomhus: Vi går gruppvis ut till ett par olika ställen på Borrabo för att undersöka jorden närmare. På varje ställe gräver gruppen en profilgrop, luktar, klämmer och rullar jorden, tar ett prov för en fraktionsburk, samt dokumenterar sina resultat. När alla är klara går vi runt så att alla kan ta del av allas arbete.

Övningar inomhus: På olika sätt och med lite olika hjälpmedel gör vi föreläsningarnas kring jordliv mer handfast. Det kan tex. vara att  du med hjälp av material som modellera, papper, pennor, färger etc. bygger upp ett matjordens näringsnätverk, eller att du ritar en mind-map eller konstruerar diagram eller skisser.  Allt efter håg och fallenhet.

Grupparbete: Inomhusövningarna ovan gör vi delvis enskilt, men också två och två eller i större grupper. Som en sammanfattning av  inomhusövningarna går vi avslutningsvis igenom allting tillsammans i hela gruppen. Utomhusövningarna i grupp avslutas också med en gemensam genomgång.

Rundtur: Vi går en vända på Borrabo och fokuserar på olika stadier i den naturliga successionen samt hur vi arbetar med olika områden för att gynna mikrolivet i jorden.

Praktisk information

Vaccin

Du behöver vara fullt vaccinerad eftersom du kommer att vara nära andra människor både natt och dag.

Mat och husrum

Du bor tillsammans med andra kursdeltagare i en av våra två timmerstugor. Storstugan, som har sex bäddar varav 2-3 på ett sovloft, eller Lillstugan som har 4 bäddar varav 2 på ett sovloft. Du kan ta med eget sänglinne om du vill, men annars finns det här.

Du har full tillgång till vårt servicehus där det finns en toalett och tvättmaskin, ett duschrum med två duschar och ett fullt utrustat litet kök. Vi äter visserligen alla mål tillsammans i vårt stora kök, men du kanske har nattliga vanor och vill ha te och smörgås när alla andra sover. Då kan du ta med det du behöver för detta och använda kyl/frys/spis i lilla köket.

Dag- och matordning

(OBS glöm inte ange om du har behov av särskild kost)

Fredag

Vi ses kl. 18.00 på Borrabo. Du som inte hinner fram tills dess kommer när du kan. Du installerar dig och väljer var och i vilken stuga du vill sova. Vi samlas sedan för kvällsfika 19.00.

Lördag

 • 8.00:  Frukost, gröt på nymald dinkel
 • 8.30 -10.00: Arbetspass
 • 10.00 – 1030: Fika med kaffe och smörgås
 • 10.30 – 13-30: Arbetspass
 • 13.30 – 14.30:  Lunch
 • 14.30 – 18.00: Arbetspass
 • 18.00 – 18.30 : Kvällsmat

18.30  –  Braskväll i Brygghuset

Söndag

 • 9.00-09.30: Frukost, gröt, kaffe smörgås
 • 09.30 – 13.30: Arbetspass
 • 13.30 – 14.00: Lunch
 • 14.00 – ca 15.00: Avslutning och farväl